Bayraqlar və taymerlər

Bu alt qrup, bayraqların və taymerlərin vəziyyətini yoxlamaq üçün şərtləri ehtiva edir.
Bayrak aktiv (bayraq "ad" daxil edilir). Parametrdə göstərilən bayraq aktiv olduqda işləyir.

Bayraq söndürüldü (bayrağı "ad" söndürüldü). Parametrdə göstərilən bayrağın söndürüldüyü halda icra edilir.

Taymeri artıq çaldı ("ad" timer zaten çağırdı). Müəyyən bir taymer başlandığı təqdirdə icra ediləcək və o vaxtdan etibarən timerin başladığı vaxt keçdi.

Taymeri henüz çağrılmamışdır (taymer "ad" hələ də çağrılmamışdır). Taymer hələ başlamadı və ya timerın çalması üçün vaxt keçdi.

Taymer üzüklərindən əvvəl tədbirlərin sayı (taymerdən əvvəl "tədbir" adının "işarəsi" "işarəsi"). Taymeri kəsilməzdən əvvəl müəyyən dövrlərdə qaldıqda yerinə yetirir

Sizi maraqlandıran suallar: Əlaqələr

1 комментарий

  1. Можно поконкретнее?Я имею ввиду,что я незнаю чему равняется 1 такт-сколько секунд?Для меня в создании миссии очень важно,дабы рассчитать атаку

Добавить комментарий

Sizin e-mail dərc olunmayacaq. Обязательные поля помечены *