Yükseltmeler

Aşağıdakı şərtlər oyunçu müəyyən bir yükseltme başladı və ya tamamladı olub olmadığını yoxlayın. Koşma, oyunçu yükseltme düyməsini basıldığını və oyunçu icra etməyə başladığını bildirir. Və başa çatdırıldı ki, yeniləmə artıq başa çatmışdır.

Oyunçu artıq yüksəlməyi başlamışdır (oyunçu "ad" artıq yüksəlməni "ad" ı başlatmışdır).

Oyunçu hələ yüksəlməsinə başlamışdır (oyunçu "ad" hələ "ad" yüksəlməsini başlatmamışdır).

Oyunçu artıq yüksəlməni tamamladı (oyunçu "ad" artıq yüksəlmənin "adını" tamamladı).

Oyunçu hələ yükseltmeyi tamamlamadı (oyunçu "ad" hələ yüksəlməni "ad" ı tamamlamadı).

Sizi maraqlandıran suallar: vaxt

Добавить комментарий

Sizin e-mail dərc olunmayacaq. Обязательные поля помечены *