Market Çəkdir

Oyunçu qazanmaq mümkün olan binalar ilə kazaklarda olduğu kimi, avtomatik olaraq bazarını öz ünsürü ilə ələ keçirəcək. Bu hadisə, "Group2" qrupuna aid olan və qırmızı oyunçuya aid ədədlərin sayı 0-dən çoxdur. Sonra "Zone1" zonasında qırmızı rəngli bir konvoy görünür. Dinamik bir qrup seçmək üçün dialoqda "DynGroup0_Dyn" adlı ilk qrupu seçin və onu "Bundle_secondary" adına dəyişin. "Kəndin qorunmasının məhv edilməsi və bazarın ələ keçirilməsi" adlı ilk işi həyata keçirin. Və "Objective1" vəzifəsi "Keravanı limana verin. Karvan itirildikdə, missiyanız müvəffəqiyyətsiz hesab olunacaq və siz itirəcəksiniz! "Və pəncərədə mövcud vəzifələri göstərin. Liman ərazisindəki binalar qırmızı oyunçuya veriləcək, ona görə də o, harada olmasını görmək olar.

Sizi maraqlandıran suallar: Tapşırıqlar və mesajlar

Добавить комментарий

Sizin e-mail dərc olunmayacaq. Обязательные поля помечены *