Suallar

Bölmə oyunçunun bir sual soruşa biləcəyi şərtləri ehtiva edir. Bu şərtlər yalnız "Daxili vəziyyət" üçün şərait bölməsinə əlavə edilə bilər.

Suala müsbət cavab ("sualına" müsbət cavab). Sual iki cavabı nəzərdə tutur: "bəli" və ya "yox". Əgər oyunçu sizdən soruşduğu suallara "bəli" cavab verərsə, bu şərt yerinə yetiriləcəkdir. "Sual" parametri "Şərtlər və tədbirlər üçün parametrlərin təsviri" bölməsində təsvir edilmişdir.

Suala mənfi cavab ("sualına" mənfi cavab). Bu vəziyyəti yerinə yetirmək üçün oyunçu "heç" cavab verməlidir.

Sizi maraqlandıran suallar: Script redaktoru (səhifə 1)

Добавить комментарий

Sizin e-mail dərc olunmayacaq. Обязательные поля помечены *