Bayraqlar və taymerlər

Bu alt qrup, bayraqların və taymerlərin vəziyyətini yoxlamaq üçün şərtləri ehtiva edir.

Bayraq daxil edilir (bayrağı "ad" daxil edilir). Parametrdə göstərilən bayraq aktiv olduqda işləyir.

Bayraq bağlıdır (bayrağı "ad" söndürülüb). Parametrdə göstərilən bayrağın söndürüldüyü halda icra edilir.

Taymeri artıq çaldı ("ad" timer artıq zəng etdi). Müəyyən bir taymer başlandığı təqdirdə icra ediləcək və o vaxtdan etibarən timerin başladığı vaxt keçdi.

Taymeri henüz çağrılmamışdır (taymer "adı" hələ də adlandırılmamışdır). Taymer hələ başlamadı və ya timerın çalması üçün vaxt keçdi.

Taymeri zəng etməyə başlamazdan əvvəl saat dövrünün sayıları (taymerdan əvvəl "tədbir" adının "işarəsi" "işarəsi"). Taymeri kəsilməzdən əvvəl müəyyən dövrlərdə qaldıqda yerinə yetirir

Sizi maraqlandıran suallar: Vahidləri seçin

Добавить комментарий

Sizin e-mail dərc olunmayacaq. Обязательные поля помечены *